ปังปอนด์สคูลโปรแกรม ตอน คนไทยมือสะอาดกับผลิตภัณฑ์ คิเรอิคิเรอิ


เปิดเทอม 2 ที่จะถึงนี้ ปังปอนด์มีกิจกรรมสนุกๆ เข้าไปหาเพื่อนๆที่โรงเรียนกับกิจกรรมปังปอนด์สคูลโปรแกรม ตอน คนไทยมือสะอาดกับผลิตภัณฑ์คิเรอิ คิเรอิ เพื่อนๆสามารคติดตามตารางกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ www.facebook.com/pangpondclub แล้วพบกันนะ...ครับ

ชิงรางวัลมากมาย ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2556

วิธีการร่วมสนุก: สามารถส่งได้ 2 ช่องทางคือทาง แฟนเพจ Kirei Kirei หรือทางไปรษณีย์ก็ได้ หรือส่งผลงานทาง http://www.facebook.com/kireikireithailand

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ถ่ายรูปภาพระบายสีพร้อมใบเสร็จผลิตภัณฑ์คิเรอิคิเรอิ ชนิดใดก็ได้ในหน้ากระดาษเดียวกัน และโพสต์ลงในหน้าแฟนเพจ Kirei Kirei
- ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นสมาชิกแฟนเพจ Kirei Kirei
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Message ของแฟนเพจ โดยส่งข้อมูล “ชื่อเฟสบุ๊ค/ ชื่อ-นามสกุล/ ที่อยู่/ เบอร์โทรศัพท์”
- หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 มี.ค. 2556
- ประกาศผลทาง http://www.facebook.com/kireikireithailand ในวันที่ 10 เม.ย. 2556 โดยจะมีการติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง
- ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัล ภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
- ผู้ได้รับรางวัลจะต้องใช้หลักฐานภาพวาดและใบเสร็จตัวจริง เพื่อใช้ยืนยันการรับรางวัล
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ คำตัดสินขอคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท เฟมไลน์ จำกัด โทร 0-2354-3555

ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่งผลงานทางไปรษณีย์

- ตัดหน้ากระดาษรูปภาพระบายสีพร้อมแนบใบเสร็จผลิตภัณฑ์คิเรอิคิเรอิ ชนิดใดก็ได้ในหน้ากระดาษเดียวกัน และส่งมาที่ บริษัท เฟมไลน์ จำกัด 465/1-467 ถนน ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
- แผ่นภาพระบายสีที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นต้นฉบับตัวจริงเท่านั้น
- กรอกรายละเอียดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
- หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 มี.ค. 2556 โดยจะยึดจากวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
- ประกาศผลทาง http://www.facebook.com/kireikireithailand ในวันที่ 10 เม.ย. 2556 โดยจะมีการติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง
- ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัล ภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท เฟมไลน์ จำกัด โทร 0-2354-3555

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนจิตรลดา

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนราชินีบน

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 11 กันยายน 2555 โรงเรียนกว่างเจ้า

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 12 กันยายน 2555 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 14 กันยายน 2555 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2555 โรงเรียนกุหลาบวิทยา

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โรงเรียนลาซาล

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 30 มกราคม 2556 โรงเรียนปรีดาวิทยา

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 31 มกราคม 2556 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา

ปังปอนด์สคูลโปรแกรม ตอน คนไทยมือสะอาดกับผลิตภัณฑ์ คิเรอิคิเรอิ


เปิดเทอม 2 ที่จะถึงนี้ ปังปอนด์มีกิจกรรมสนุกๆ เข้าไปหาเพื่อนๆที่โรงเรียนกับกิจกรรมปังปอนด์สคูลโปรแกรม ตอน คนไทยมือสะอาดกับผลิตภัณฑ์คิเรอิ คิเรอิ เพื่อนๆสามารคติดตามตารางกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ www.facebook.com/pangpondclub แล้วพบกันนะ...ครับ

ชิงรางวัลมากมาย ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2556

วิธีการร่วมสนุก: สามารถส่งได้ 2 ช่องทางคือทาง แฟนเพจ Kirei Kirei หรือทางไปรษณีย์ก็ได้ หรือส่งผลงานทาง http://www.facebook.com/kireikireithailand

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ถ่ายรูปภาพระบายสีพร้อมใบเสร็จผลิตภัณฑ์คิเรอิคิเรอิ ชนิดใดก็ได้ในหน้ากระดาษเดียวกัน และโพสต์ลงในหน้าแฟนเพจ Kirei Kirei
- ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นสมาชิกแฟนเพจ Kirei Kirei
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Message ของแฟนเพจ โดยส่งข้อมูล “ชื่อเฟสบุ๊ค/ ชื่อ-นามสกุล/ ที่อยู่/ เบอร์โทรศัพท์”
- หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 มี.ค. 2556
- ประกาศผลทาง http://www.facebook.com/kireikireithailand ในวันที่ 10 เม.ย. 2556 โดยจะมีการติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง
- ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัล ภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
- ผู้ได้รับรางวัลจะต้องใช้หลักฐานภาพวาดและใบเสร็จตัวจริง เพื่อใช้ยืนยันการรับรางวัล
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ คำตัดสินขอคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท เฟมไลน์ จำกัด โทร 0-2354-3555

ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่งผลงานทางไปรษณีย์

- ตัดหน้ากระดาษรูปภาพระบายสีพร้อมแนบใบเสร็จผลิตภัณฑ์คิเรอิคิเรอิ ชนิดใดก็ได้ในหน้ากระดาษเดียวกัน และส่งมาที่ บริษัท เฟมไลน์ จำกัด 465/1-467 ถนน ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
- แผ่นภาพระบายสีที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นต้นฉบับตัวจริงเท่านั้น
- กรอกรายละเอียดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
- หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 มี.ค. 2556 โดยจะยึดจากวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
- ประกาศผลทาง http://www.facebook.com/kireikireithailand ในวันที่ 10 เม.ย. 2556 โดยจะมีการติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง
- ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัล ภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท เฟมไลน์ จำกัด โทร 0-2

Next Page