เรดาร์ ทูตน้อยเตือนภัย ตอน “ปลอดภัยจากโรคโควิด-19”

เรดาร์ ทูตน้อยเตือนภัย ตอน “ปลอดภัยจากโรคโควิด-19”

Project Details 
Client : สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)

Categories : Animation
Technic : 2D
Estimate launch : 2020