กิจกรรม “ANIMATED WORKSHOP 2019” ฝึกอมรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชั่น

กิจกรรม “ANIMATED WORKSHOP 2019” ฝึกอมรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชั่น

Share this :

ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่าน ที่ให้การตอบรับกับกิจกรรม “ANIMATED WORKSHOP 2019” ที่ทาง LINE CREATORS MARKET
จัดขึ้น โดยให้เกียรติ VITHITA ANIMATION เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอมรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชั่นในครั้งนี้

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์การเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมผลงานของเราได้ที่ https://vithita.com/service/sponsored
สามารถสอบถามข้อมูลจ้างผลิตได้ทาง LINE@ : @vithita หรือ Tel. 086-325-4161 (คุณอ้อ)


Share this :