Brand Character ช่วยเพิ่มยอดขายได้จริงหรือไม่?

Share this :

Brand Character ช่วยเพิ่มยอดขายได้จริงหรือไม่?

Brand Character คือ เอกลักษณ์หรือจุดเด่นของแบรนด์นั้นๆ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้แบรนด์มีบุคลิกที่แข็งแรงขึ้น ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกัน คำถามก็คือ ถ้าแบรนด์มีบุคลิกที่ชัดเจน จะช่วยเพิ่มยอดขายได้จริงหรือไม่?

ลองจินตนาการว่า มีลูกค้าคนหนึ่งกำลังเลือกซื้อสินค้าอยู่ในซุปเปอร์มาเก็ต และกำลังมองหาซอสมะเขือสักขวดอยู่ แต่บนชั้นวางสินค้ามีแบรนด์ซอสมะเขือเทศอยู่หลายแบรนด์ คุณคิดว่าลูกค้าจะเลือกหยิบซอสมะเขือเทศแบรนด์ไหน?

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในเจ้าของแบรนด์ซอสมะเขือเทศที่มี Brand Character ชัดเจนเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น
สิ่งนี้จะส่งผลให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ของคุณได้ง่าย เมื่อลูกค้าจำแบรนด์ของคุณได้แล้ว ระดับการรับรู้ของลูกค้าจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากทดลองซื้อสินค้า หากสินค้าของคุณสามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้จนเกิดการซื้อซ้ำ รับรองได้เลยว่าในอนาคตลูกค้าของคุณจะจงรักภักดีต่อแบรนด์ และยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่นอย่างแน่นอน


Share this :