ประกาศรับสมัครงาน

Share this post :

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 

Account Executive / Manager  

 • บุคลิกดี ขยัน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากได้ภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความรู้ ประสบการณ์และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
 • นําเสนองานและวางแผนงานได้ดี สามารถประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ทำงานเป็นทีมและปรับตัวได้ดี
 • มีประสบการณ์ทํา Animation หรือ LINE Sticker มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

 

Social Media Admin  

 • มีประสบการณ์ทํา CMS ดูแลระบบหลังบ้านของ LINE หรือ Facebook จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชอบสื่อสารกับผู้คน ชอบใช้สื่อโซเชียล ใช้ภาษาได้ดีและถูกต้อง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ดีพอใช้ หากได้ภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แก้ปัญหาเก่ง ควบคุมอารมณ์ได้ดี ทำงานในสภาวะกดดันได้
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโฆษณา Social Media Platform  

 • มีประสบการณ์ด้านขายโฆษณา Social Media Platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี ขยัน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากได้ภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความรู้ ประสบการณ์และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
 • นําเสนองานและวางแผนงานได้ดี ประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • ทำงานเป็นทีมและปรับตัวได้ดี
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 

Editor

 • ใช้โปรแกรม AI, PS, ID ได้ หรือใช้ Premiere Pro ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 

Graphic Designer  

 • มีพื้นฐานทางศิลปะ Drawing เก่ง
 • ใช้โปรแกรม AI, PS, ID ได้ หรือใช้ Premiere Pro ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 

Character Designer

 • มีพื้นฐานทางศิลปะ ชอบวาดรูป
 • มีประสบการณ์การออกแบบตัวการ์ตูนหรือทำ LINE Sticker มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • ใช้โปรแกรม AI, PS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 

2D Animator

 • มีพื้นฐานทางศิลปะที่ดี Drawing เก่ง
 • ใช้โปรแกรม Animate ได้ดี ใช้โปรแกรม Toon Boom ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 

Business Development Executive / Manager

 • มีประสบการณ์ทำ Project Film / TV / Animation / LINE Sticker มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี ขยัน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากได้ภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความรู้ มีประสบการณ์และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
 • นําเสนองานและวางแผนงานได้ดี ประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

 

Producer / Line Producer

 • มีประสบการณ์ทำ Animation หรือ LINE Sticker มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี ประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 • มีความรับผิดชอบ วางแผนงานได้ดี
 • มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความรู้ ประสบการณ์และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
 • บุคลิกดี ขยัน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากได้ภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

หมายเหตุ: ทุกตำแหน่งหากมีที่พักอยู่ใกล้ ซ.รัชดา 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถส่ง Resume และ Portfolio ของคุณมาได้ที่ hr@vithita.com หรือ sns@vithita.com
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6419400 ต่อ 628 


Share this post :