ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Account Executive / Manager
 • บุคลิกดี ขยัน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากได้ภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความรู้ ประสบการณ์และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
 • นําเสนองานและวางแผนงานได้ดี สามารถประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ทำงานเป็นทีมและปรับตัวได้ดี
 • มีประสบการณ์ทํา Animation หรือ LINE Sticker มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
Graphic Designer
 • มีพื้นฐานทางศิลปะ Drawing เก่ง
 • ใช้โปรแกรม AI, PS, ID ได้ หรือใช้ Premiere Pro ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
Character Designer
 • มีพื้นฐานทางศิลปะ ชอบวาดรูป
 • มีประสบการณ์การออกแบบตัวการ์ตูนหรือทำ LINE Sticker มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • ใช้โปรแกรม AI, PS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
2D Animator
 • มีพื้นฐานทางศิลปะที่ดี Drawing เก่ง
 • ใช้โปรแกรม Animate ได้ดี ใช้โปรแกรม Toon Boom ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

สามารถส่ง Resume และ Portfolio ของคุณมาได้ที่
hr@vithita.com หรือ sns@vithita.com
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6419400 ต่อ 628

 

หมายเหตุ: ทุกตำแหน่งหากมีที่พักอยู่ใกล้ ซ.รัชดา 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ