คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ ร่วมงาน DCAT – CCPA เซ็น MOU

DCAT เซ็น MOU ร่วมกับ CCPA

คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ ร่วมงาน DCAT – CCPA เซ็น MOU

Share this :

DCAT – CCPA เซ็น MOU

คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ ผู้บริหาร Vithita Animation และกรรมการสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT)  ร่วมกันต้อนรับผู้แทนจาก Chinese Animation & Comic Publishing Association (CCPA) จากไต้หวัน โดยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของ บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีเซ็น MOU ณ ห้อง Auditorium  TKPark ระหว่าง สมาคม DCAT ของไทยและสมาคม CCPA ไต้หวัน เพื่อแสวงหาความร่วมมือในอนาคตต่อไป

ภาพบรรยากาศในงาน :

DCAT เซ็น MOU ร่วมกับ CCPA

 

VITHITA GROUP

 

DCAT - CCPA เซ็น MOU 

 

DCAT - CCPA เซ็น MOU 

 

DCAT - CCPA เซ็น MOU 

 

#DCAT #CCPA #TKPark #วิธิตาแอนิเมชั่น  #วิธิตากรุ๊ป


Share this :