ออกแบบและผลิตงานโมชั่น & อินโฟกราฟิก

อีกหนึ่งรูปแบบการนำเสนอที่ได้รับความนิยม ช่วยในการอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและน่าสนใจมากขึ้น เหมาะแก่การสาธิตกระบวนการหรือขั้นตอนที่ซับซ้อน ผ่านรูปแบบกราฟิกที่สวยงาม และยังเพิ่มความสนุกได้ด้วยลูกเล่นภาพเคลื่อนไหว ย่อกระชับ อธิบายกระบวนการวิชาการต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว ใช้เวลาน้อยในงบประมาณที่ไม่แพงอย่างที่คิด

ผลงาน

Investors insight
Investors insight
อินโฟกราฟิก
GC-Animation
รับทำอินโฟกราฟิก
Debit S Smart
infographic
SCB Prime Protection
infographic
KOKOEKO
Mizuiku สอนน้องรักษ์น้ำ