ออกแบบและพัฒนาแบรนด์คาแรคเตอร์

กว่า 20ปี ที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวการ์ตูน และแบรนด์คาแรคเตอร์ ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและจดจำมากมาย สั่งสมเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์มิติใหม่ให้กับแบรนด์ต่างๆ ได้มีชีวิตชีวาในโลกดิจิทัลหรือเมตาเวิร์ส สร้างความผูกพัน สื่อสารและสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงาน

BIBLE

Nong HuangYai x Nong RukLoke
Nong HuangYai x Nong RukLoke
Bear Friends
Bear Friends
Krungsri Mascot
Krungsri Mascot
Godji Character Style guide
Godji Character Style guide
Nong Jiffy
Nong Jiffy
Waew Daw
Waew Daw
Tua Tua
Tua Tua
Pop Rice
Pop Rice
Sun Sun
Sun Sun
Yellow Action
Yellow Action
TG Fone
TG Fone

DESIGN & DEVELOPMENT

Pure
Pure
Owl
Owl