ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

E-Book Publishing

ในฐานะผู้ผลิตการ์ตูนเล่ม และสื่อสิ่งพิมพ์อันดับต้นๆ ของประเทศ เรามีความชำนาญและเชี่ยวชาญการสร้างสรรค์เรื่องราวในรูปแบบ Comic Publishing ให้บริการครบทุกขั้นตอนจบเป็นรูปเล่ม หรือจบงานที่ Art work โดยแบรนด์สามารถนำไปต่อยอดใช้ในการทำการตลาด สื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงาน

E-book
สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่รู้ ไม่ได้แล้ว
สื่อสิ่งพิมพ์
AEC
สื่อสิงพิมพ์
Smart
สื่อสิ่งพิมพ์
DPE
M Culture
M Culture
รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
Soul Sucker