เป็นไท

เป็นไท

ตอน : เป็นไทมีหัวใจเลือกตั้ง

Project Details 
Client : ​สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Type : Comic Book  size A5
Estimate launch : 2003 (2547)