เป็นไท ตอน: หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของ ส.ส.

เป็นไท

ตอน : หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของ ส.ส.

Project Details 

Client : ​สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Type : Comic Book  size A5
Estimate launch : 2004 (2548)