“ANIMATED WORKSHOP 2019” กิจกรรมอบรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชั่นโดยวิธิตาแอนิเมชั่น

“ANIMATED WORKSHOP 2019” กิจกรรมอบรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชั่นโดยวิธิตาแอนิเมชั่น

Share this :

“ANIMATED WORKSHOP 2019” อบรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชั่น

 LINE CREATORS MARKET โดย LINE Thailand ได้จัดกิจกรรม “ANIMATED WORKSHOP 2019”
โดย Vithita Animation ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ชั้นนำของประเทศได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอมรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชั่นในครั้งนี้และมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมอย่างคับคั่ง

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์การเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ANIMATED WORKSHOP 2019" กิจกรรมอบรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชั่นโดยวิธิตาแอนิเมชั่น "ANIMATED WORKSHOP 2019" กิจกรรมอบรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชั่นโดยวิธิตาแอนิเมชั่น"ANIMATED WORKSHOP 2019" กิจกรรมอบรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชั่นโดยวิธิตาแอนิเมชั่น "ANIMATED WORKSHOP 2019" กิจกรรมอบรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชั่นโดยวิธิตาแอนิเมชั่น "ANIMATED WORKSHOP 2019" กิจกรรมอบรมการออกแบบสติกเกอร์แอนิเมชั่นโดยวิธิตาแอนิเมชั่น

ชมผลงานของเราได้ที่ www.vithita.com

สามารถสอบถามข้อมูลจ้างผลิตได้ทาง LINE@ : @vithita หรือ Tel. 086-325-4161 (คุณอ้อ)


Share this :