มหานครขนมไทย

มหานครขนมไทย

Project Details 
Client : THAI MEDIA FUND สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Categories : Animation Mini Series
Technic : 2D
Estimate launch : 2021