web
web

“รักยิ้ม” ได้รับความรักจากพ่อแม่ในครอบครัวที่แสนอบอุ่น ทำให้เธอเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักและทัศนคติด้านบวก บ้านของรักยิ้มอยู่ใกล้กับชายป่า พ่อของเธอเป็นนักวิจัยนกเธอได้รับการปลูกฝังให้รักธรรมชาติรักสัตว์ มองโลกในแง่ดีทำให้เธอมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอยู่เสมอ เธอมักจะแก้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตประจำวันด้วยความคิดในแง่บวกไปพร้อมกับความสนุกสดใสในแบบของเธอ

 

รักยิ้มใช้เวลาส่วนใหญ่ในสวนป่าธรรมชาติที่มีเหล่านกน้อยใหญ่อาศัยอยู่จำนวนมาก “รอยยิ้ม” และ “เสียงหัวเราะ” ของเธอกับสิ่งที่เธอเคยช่วยแก้ปัญหาให้กับเหล่านกด้วยมุมมองความคิดแง่บวก ทำให้เธอเป็นที่รักของทุกๆคน

web
web
web