รู้หรือไม่.. ออกแบบมาสคอตแล้วนำไปต่อยอดทำอะไรได้บ้าง?

รับออกแบบมาสคอต

รู้หรือไม่.. ออกแบบมาสคอตแล้วนำไปต่อยอดทำอะไรได้บ้าง?

Share this :

มาสคอตที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อเป็นตัวแทนขององค์กร / หน่วยงาน / แบรนด์ธุรกิจ สามารถนำมาต่อยอดได้อีกมากมาย มีอะไรบ้างไปดูกัน

LINE Sticker:

สามารถนำมาต่อยอดเป็น LINE Sticker ให้ผู้ใช้ LINE แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกในการ chat สื่อสารกับเพื่อนๆ และคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังสามารถนำ LINE Sticker นี้มาใช้ในการสนับสนุนและโปรโมตแบรนด์หรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรของคุณได้ด้วย

รู้หรือไม่.. ออกแบบมาสคอตแล้วนำไปต่อยอดทำอะไรได้บ้าง? รู้หรือไม่.. ออกแบบมาสคอตแล้วนำไปต่อยอดทำอะไรได้บ้าง?

Viral Clip:

สามารถนำมาสคอตมาสร้างคลิปวิดีโอหรือคลิปโฆษณา เพื่อใช้นำเสนอ สื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ ส่งต่อความรู้สึกดีๆ หรือข้อความที่ต้องการเผยแพร่ เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

.

.

ตุ๊กตามาสคอต:

สามารถนำมาสร้างเป็นตุ๊กตามาสคอตได้หลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบหุ่นมาสคอตตั้งพื้น(Figure) เพื่อใช้ตกแต่งหรือประดับสถานที่, มาสคอตแบบคนใส่เพื่อใช้แสดงร่วมในงานกิจกรรมต่างๆ  หรือนำมาใช้จัดแสดงเรียกความสนใจในรูปแบบมาสคอตเป่าลมขนาดใหญ่ที่ขยับเคลื่อนไหวได้ (Skytube) ติดตั้งบริเวณทางเข้าโครงการต่างๆ

.

รู้หรือไม่.. ออกแบบมาสคอตแล้วนำไปต่อยอดทำอะไรได้บ้าง?

มาสคอต

.

Creative Marketing Materials:

แบรนด์มาสคอตที่พัฒนามาดีแล้ว สามารถนำไปใช้สื่อสารการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีพลังและเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริเวณจุดขาย (Point of Sale) บริเวณ Touch Point ตอกย้ำ Brand Message และสร้างความผูกพันด้านอารมณ์เชิงบวกให้กับแบรนด์

.

รู้หรือไม่.. ออกแบบมาสคอตแล้วนำไปต่อยอดทำอะไรได้บ้าง?

.

Social Media Content:

การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้มาสคอตในรูปแบบ Digital content จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ สร้างความผูกพันเชิงอารมณ์ (Emotional engagement) และสร้างการจดจำให้กับผู้ติดตามและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น ลดช่องว่างระหว่างธุรกิจและลูกค้า ตอบรับศักยภาพสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบ Digital สร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์ องค์กรกับผู้บริโภค ทำให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากกว่า

.

social media content

 

social media content

.

Merchandise :

มาสคอตสามารถนำมาใช้ในการออกแบบและผลิตสินค้า Product, สินค้าที่ระลึก (Souvenier) ในโอกาสพิเศษ หรือแม้แต่ผลิตออกมาเพื่อจำหน่าย เช่น การนำมาสคอตในการออกแบบเสื้อผ้า ของใช้ ของสะสมหรือสินค้าที่มีการจำหน่ายอย่างจำกัดในช่วงเวลาเฉพาะ (Premium)

.

สินค้าพรีเมียม

.

Brand Bible:

สิ่งสำคัญที่ไม่ควรจะละเลยสำหรับองค์กรที่มีมาสคอตก็คือ “Brand Bible” คู่มือสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การทำงานของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายโปรโมชัน ฝ่ายกิจกรรมฯ ทุกฝ่ายในองค์กรได้เห็นภาพเดียวกัน เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง มาตรฐานเดียวกัน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกมากยิ่งขึ้น ตรงตามจุดประสงค์ของธุรกิจและจะช่วยให้การทำงานกับบุคคลภายนอกไม่เกิดปัญหาหรือเกิดปัญหาน้อยที่สุด สร้างความรู้สึกและอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณ และเป็นแนวทางในการใช้สี ตัวอักษรและการออกแบบเพื่อให้ความเข้าใจกับผู้ใช้งานและคนที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์

.

Brand Bible

.

ยังมีการนำมาสคอตที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันมาใช้ต่อยอดในช่องทางต่างๆ ได้อีกมากมายเช่น  Metaverse, Mix Reality,  AR/VR, Event(on ground), Game, Comic หรือ E Comic เป็นช่องทางที่จะช่วยเพิ่มความนิยมและความก้าวหน้าของแบรนด์หรือกิจกรรมขององค์กร/หน่วยงานในระยะยาวด้วยเช่นกัน


Share this :