Ramakian

รามเกียรติ์

อ้างอิงจากมหากาพย์วรรณกรรมที่ถูกเล่าขานกันทั่วเอเชีย รามเกียรติ์ เรื่องราวเริ่มต้น ณ เขาไกรลาส อันเป็นที่พำนักของพระอิศวร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทพ ยังมีนนทก ซึ่งเป็นยักษ์ที่มีหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดา แต่กลับถูกเทวดาแกล้งเขกหัวทำให้โกรธแค้น จึงขอนิ้วเพชรจากพระอิศวร ชี้ใครเป็นต้องตาย นนทกจึงชี้เทวดาที่เคยแกล้งตนจนตายไปมากมาย พระนารายณ์จึงต้องมาปราบข้ามชาติลงมาเป็นพระรามกับพญาทศกัณฑ์ สู้รบจนเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ถ่ายทอดในรูปแบบการ์ตูนน่ารัก สนุก และเข้าใจง่าย