“วิธิตา แอนิเมชั่น” คว้า 2 รางวัล BIDC Award 2019 ผลงานโดดเด่นที่สุดในรอบปี

Share this :

“วิธิตา แอนิเมชั่น” คว้า 2 รางวัล!!!
กับรางวัล BIDC Award 2019 ผลงานโดดเด่นที่สุดในรอบปี ประเภท Character ได้แก่

"วิธิตา แอนิเมชั่น" คว้า 2 รางวัล BIDC Award 2019 ผลงานโดดเด่นที่สุดในรอบปี

"วิธิตา แอนิเมชั่น" คว้า 2 รางวัล BIDC Award 2019 ผลงานโดดเด่นที่สุดในรอบปี

รางวัลที่ 1 : Best Corporate Character of the Year 2019
“Piggy Gang” โดย บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด

"วิธิตา แอนิเมชั่น" คว้า 2 รางวัล BIDC Award 2019 ผลงานโดดเด่นที่สุดในรอบปี
"วิธิตา แอนิเมชั่น" คว้า 2 รางวัล BIDC Award 2019 ผลงานโดดเด่นที่สุดในรอบปี

"วิธิตา แอนิเมชั่น" คว้า 2 รางวัล BIDC Award 2019 ผลงานโดดเด่นที่สุดในรอบปี

รางวัลที่ 2 : Most Popular Character Award 2019
“หนูหิ่น” โดย บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด

"วิธิตา แอนิเมชั่น" คว้า 2 รางวัล BIDC Award 2019 ผลงานโดดเด่นที่สุดในรอบปี
"วิธิตา แอนิเมชั่น" คว้า 2 รางวัล BIDC Award 2019 ผลงานโดดเด่นที่สุดในรอบปี

"วิธิตา แอนิเมชั่น" คว้า 2 รางวัล BIDC Award 2019 ผลงานโดดเด่นที่สุดในรอบปี


Share this :