Character Licensing กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

Character Licensing

Character Licensing กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

Share this :

Character Licensing กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 

การเลือกใช้  Character ตัวละครเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สร้างความน่าสนใจและการจดจำให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับขั้นตอนการใช้ Character Licensing กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีดังนี้ คือ

  • เลือก Character ตัวละครที่สอดคล้อง เหมาะสมกับสินค้าและผลิตภัณฑ์:  ควรเน้น Character ที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมถึงกลุ่มเป้าหมายและความนิยมของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น หากสินค้าและผลิตภัณฑ์เน้นขายหรือให้บริการกับลูกค้าต่างจังหวัดก็ควรเลือก Character ตัวละครที่เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง ยิ่งถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่สื่อสารภาษาถิ่นได้ยิ่งจะเพิ่มความน่าสนใจ.
Character Licensing กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ตัวอย่างการเลือกใช้ Character Licensing หนูหิ่น x Love Farm

 

  • สร้างเรื่องราว (Storytelling) ที่เชื่อมโยงกับสินค้าและผลิตภัณฑ์: การสร้างเรื่องราวให้ Character ตัวละครมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและผลิตภัณฑ์สามารถช่วยสร้างความน่าสนใจ  มีโอกาสทำให้ผู้บริโภคจดจำได้มากขึ้น

.

 

  • ใช้ Character ตัวละครในการสื่อสาร: สามารถใช้ Character ตัวละครเป็นตัวแทนสื่อสารทั้งในการทำโฆษณา ทำการตลาด แคมเปญกิจกรรมต่างๆ  Character ตัวละครที่มีความน่ารักหรือน่าสนใจสามารถทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ดีและมีประสิทธิภาพ

.

 

  • ใช้ Character ตัวละครในกิจกรรมการตลาด: กิจกรรมที่มี Character ตัวละคร จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้มากขึ้น  ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต

หนูหิ่น x Love Farm

 

  • ใช้ Character ตัวละครในการเปิดการตลาดออนไลน์: การใช้ Character ตัวละครในการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ต่างๆ ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการรับรู้ของผู้ใช้งานโลกออนไลน์ที่อาจจะกลายเป็นลูกค้าในอนาคตได้เช่นกัน

.

ในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันส่งเสริมประชาสัมพันธ์และหาพื้นที่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีโอกาสที่จะร่วมงานกัน ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้ Character Licensing ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากขึ้น โดยได้จัดให้มีงาน “โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ – Thailand Premium Fruit Business Matching”  อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  โดยได้จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว

.

"โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ - Thailand Premium Fruit Business Matching"

ภาพบรรยากาศงาน “โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ – Thailand Premium Fruit Business Matching”

.

 

"โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ - Thailand Premium Fruit Business Matching"
Character Licensing กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
.
สำหรับธุรกิจหรือกิจการภาคการเกษตรที่สนใจปรึกษาเกี่ยวกับ Character Licensing กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เชิญปรึกษาหรือสอบถามได้ฟรี ยินดีให้บริการครับ
#Character #Licensing #Noo-Hin #หนูหิ่น #สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

Share this :