“วิธิตา แอนิเมชั่น” เข้าร่วมงาน MOVE (Multimedia Online Virtual Exhibition)

“วิธิตา แอนิเมชั่น” เข้าร่วมงาน MOVE (Multimedia Online Virtual Exhibition)

Share this :

เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัด โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแอนิเมชั่นไทยสู่ตลาดโลก MOVE (Multimedia Online Virtual Exhibition)  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าออนไลน์ดิจิทัลคอนเทนต์แบบครบวงจรของไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก  มีผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทยทั้งภาพยนตร์ แอนิเมชั่น วิชวลแอ็ฟเฟ็ค คาแรคเตอร์ เข้าร่วมแสดงสินค้า บริการและผลงานล่าสุดผ่านงานแสดงสินค้าออนไลน์ พร้อมกิจกรรมเด่นมากมาย อาทิ กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่าน Video Conference กับผู้นำเข้าทั่วโลก การจัดแสดงหนังตัวอย่างล่าสุด งานสัมมนาและ Workshop เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครีเอเตอร์ไทย รังสรรค์ผลงานระดับสากล โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการแอนิเมชั่น กูรูคนไทยที่ไปโด่งดังระดับสากล พร้อมสร้างโอกาสทางการค้าเพื่อผู้ประกอบการไทยในทุกสถานการณ์

โดย ในวันที่ 26 พฤษภาคม “คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ” กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท บันลือ กรุ๊ป และรองกรรมการผู้จัดการบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด  เจ้าของคาแรคเตอร์ “ปังปอนด์”  ร่วมกับวิทยากรชื่อดังที่มีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทชั้นนำของ Hollywood และเจ้าของคาแรคเตอร์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ ให้ความรู้และแรงบันดาลใจแก่ครีเอเตอร์ไทย ในงานสัมมนาและ Workshop  สร้างแรงบันดาลใจและมอบความรู้แก่ครีเอเตอร์ไทยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไป

คุณสันติ ได้กล่าวทิ้งท้ายงานสัมมนาครั้งนี้ว่า “ถ้าเราสร้างคาแรคเตอร์ให้รู้สึกถึงความหมาย สิ่งอื่นๆ ก็จะเข้ามาเรื่อยๆ “

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ “วิธิตา แอนิเมชั่น” ได้ทาง

Website: Vithita.com
Facebook : VithitaAnimation

 

 


Share this :