“Previsualization for Animation”

"Previsualization for animation"

“Previsualization for Animation”

Share this :

“Previsualization for Animation”

เรียกสั้นๆ ว่า “Previz”  คือ การสร้างภาพจำลองของฉากให้สามารถเข้าใจได้ว่า การดำเนินเรื่อง มุมกล้อง สี แสง รูปแบบในการลงมือทำ production จะทำอย่างไร จัดการเช่นไร ภาพที่ออกมาจะประมาณไหน  หรือ พูดง่ายๆ Previz   คือการทำให้เห็นภาพก่อนลงมือทำจริงนั่นเอง
.
ตัวอย่างการทำ Previz จากการ์ตูนแอนิเมชั่นซ๊รีส์ “Godji Energy Hero”
"Previsualization for animation"
.
"Previsualization for Animation"
.
.
"Previsualization for Animation"
.
.

Share this :