Blog

Paris 2024 - Olympic Games "Phryges" มาสคอตโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ใช้ต้นแบบจากหมวกของชาว "ฟรีเจีย" เป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพ   . . "Phryges - ฟรีจีส " มีต้นแบบมาจากหมวกแก๊ปของชาว "ฟรีเจีย" เป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพ ที่ชาวฟรีเจีย อาณาจักรกรีกโบราณในประเทศตุรกีในปัจจุบัน...

"LINE THAILAND AWARDS 2023" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ ผู้บริหาร บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน  "LINE THAILAND AWARDS 2023"...

DCAT - CCPA เซ็น MOU คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ ผู้บริหาร Vithita Animation และกรรมการสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT)  ร่วมกันต้อนรับผู้แทนจาก Chinese Animation & Comic Publishing Association (CCPA) จากไต้หวัน...

คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ ผู้บริหารบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คนที่ 16 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ อาคาร 50 ปี...

Character Licensing กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร   การเลือกใช้  Character ตัวละครเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สร้างความน่าสนใจและการจดจำให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับขั้นตอนการใช้ Character Licensing กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีดังนี้ คือ เลือก Character ตัวละครที่สอดคล้อง เหมาะสมกับสินค้าและผลิตภัณฑ์:  ควรเน้น Character ที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมถึงกลุ่มเป้าหมายและความนิยมของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น หากสินค้าและผลิตภัณฑ์เน้นขายหรือให้บริการกับลูกค้าต่างจังหวัดก็ควรเลือก Character ตัวละครที่เข้าถึงง่าย...