สติกเกอร์ไลน์เติมคำเอาใจชาวออฟฟิศ!!!

Share this :

สติกเกอร์ไลน์เติมคำเอาใจชาวออฟฟิศ!!!
จะมีใครเข้าใจชีวิตการทำงานของชาวออฟฟิศ
ไปได้ดีกว่าชาวออฟฟิศด้วยกันเอง!!!

เมื่อนายสั่งงาน ก็น้อมรักคำสั่งด้วยความเต็มใจ
สั่งมาอีก!!!! เอางานมาอีกเยอะๆ

บางครั้งเราก็มีคำถามกับตัวเองว่า…
ที่เราทำอยู่ มันใช่จริงๆหรอ? ใช่หน้าที่เราหรอ ห้ะ!!!

ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย..
ทานโทษนะ ออกแล้ว จะเอากินอะไร

งานโหดก็โหลดดิ่!

ถ้าไม่อยากให้แชทที่ทำงานเงียบเหงา ก็ดาวน์โหลดเลย!
ผ่าน LINE STORE และ Sticker Shop (in app) https://store.line.me/stickershop/product/9601702Share this :