Large Image With Sidebar

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day)   วันคุ้มครองโลก ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - UNEP)  เพื่อสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักถึงธรรมชาติบนโลก โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 จากข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่าในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  สาเหตุเกิดมาจากขยะปนเปื้อนมลพิษและขยะไม่ย่อยสลายซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชุมชนหนาแน่นของจังหวัดต่างๆ จนกลายเป็นปัญหาที่สะสมมานานโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจลำคลอง...

การ์ตูน แอนิเมชั่น มีกี่ประเภท? EP.2   "การ์ตูน ANIMATION มีกี่ประเภท?" EP.2  วันนี้ขออธิบายต่อถึงแอนิเมชั่นอีก 3 ประเภท คือ   3. Computer Animation   Computer Animation  คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณสร้างภาพ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ...

การ์ตูน แอนิเมชั่น มีกี่ประเภท? EP.1   "การ์ตูน ANIMATION มีกี่ประเภท?" คำถามต่อมาหลังจากที่เราได้ทราบถึงความหมายของ Animation จากบทความ  "ANIMATION คืออะไร?" วันนี้จะขอเสนอหัวข้อที่น่าสนใจนี้กันครับ   การ์ตูน แอนิเมชั่น สามารถแบ่งได้หลักๆ   5 ประเภทด้วยกันคือ  1.  TRADITIONAL ANIMATION หรือ Hand...

ร้อนนี้ไม่ใช่เล่นๆ เผยเคล็ด(ไม่)ลับคลายร้อนง่ายๆ  สไตล์ปังปอนด์    ร้อนนนนนน…ตอนนี้เราจะได้ยินคนรอบตัวบ่นคำนี้กันมาก หลายคนเกิดอาการไม่สบายตัวและพาลอารมณ์เสียหงุดหงิดง่าย  ประเทศไทยเราอยู่ในเขตร้อนชื้นและตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา   สำหรับปีนี้คาดว่าพวกเราจะต้องเผชิญความร้อนหนักหนาเอาการ เนื่องจากการคาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกว่า 38 องศาเซลเซียสและบางพื้นที่อาจจะพุ่งสูงถึง 40 องศาเซลเซียสได้โดยเฉพาะในต่างจังหวัด เช่น นครสวรรค์ กาญจนบุรี มุกดาหาร สุรินทร์...

ANIMATION อนิเมชั่น คืออะไร ?   Animation หรือ แอนิเมชั่น  รวมทั้งคำว่า Animate และ  Animator มาจากรากศัพท์ละติน "Animare" และภาษาฝรั่งเศส "Anime"  ซึ่งมีความหมายว่า ทำให้มีชีวิต ส่วน คำว่า "Anime" หรือ “อะนิเมะ” เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่เป็นคำเฉพาะของชาวญี่ปุ่นที่แปลว่า...